اطلاعات تماس نیروگاه آسیاب

الگو:جعبه اطلاعات نیروگاه

با بکار بردن {{جعبه اطلاعات نیروگاه}} داده‌ها به صورت خودکار از ویکی‌داده خوانده می‌شوند. فارسی {{جعبه اطلاعات نیروگاه |child =