از آسیاب های توپ صرفه جویی در انرژی استفاده می شود